News

 1. Stipender delt ut i 2022

  I 2022 kom det inn 18 søknader om stipend, Klassekampens Venner har gitt støtte til

  9 av søknadene. Stipendene ble offentliggjort på sommerfesten til Klassekampen.

   

  Ansatte i redaksjonen

  * Forfatterne Heinrich og Thomas Mann sto på hver sin side i første verdenskrig.

  Mens Thomas støttet den tyske keiserens angrep på Belgia høsten 1914, var Heinrich

  fanebærer for den tyske pasifismen. Hvordan kunne to brødre trekke så ulike slutninger

  i en så spesiell tid? Bendik Wold får kr. 19.500 i stipend for å skrive om forfatterne

  Heinrich 

  ...
  Les mer »
 2. Stipender delt ut i 2021

  I 2021 ble det delt ut 7 stipender

  Ansatte i redaksjonen

  * Amal Wahab får et stipend på kr. 20.000 for å ta et intensivt fransk kurs.

  Dette for å kunne kommunisere bedre i intervjuer med fransktalende eksperter i Afrika.

  * Ole Øyvind Holth får innvilget kr. 40 000 i stipend for å kunne finansiere et lengre

  opphold Midtøsten med mål om å lære arabisk. En reise som også vil kunne resultere

  i en rekke artikler og reportasjer for Klassekampens utenriksredaksjon. 

  * Aleks

  ...
  Les mer »
 3. Årets stipender 2020

  SOMMEREN 2020 BLE DET DELT UT FØLGENDE STIPENDER

  Ansatte i redaksjonen

  · Magnus Lysberg kr. 25.000

  Magnus Lysberg får stipend til IT opplæring for å lære grunnleggende programmering. Dette for å kunne styrke researcharbeidet og kunne visualisere sammenhenger i artikler.

   

  · Pål Velo kr. 25 000

  Pål Velo får stipend for å gjennomføre en studie- og reportasjetur til Iran

   

  Administrasjonen

  · Kundeservice kr. 25 000

  Fem ansatte i kundeservice får stipend for å besøke Nord Norsk distribusjon i Bodø. Målet er å få bedre kunnskap om hvordan distribusjonen vil fungere fremover, samt styrkene båndene til distributøren.

  · Mikkel Øgrim Haugen kr. 10.000

  Mikkel Øgrim får stipend for å besøke den danske avisa Dagbladet Information for å lære mer om deres arrangementsarbeid...

  Les mer »
 4. Lyst til å kjøpe kunst?

  Klassekampens venner får hvert år kunstgaver fra mange kunstnere. Kunsten selges til støtte for Klassekampen. Se på kunsten vi har salgs under kunstsalg.
  Les mer »
 5. Nytt styre

  Styret i Klassekampens venner 2019: Marga van Der Wal - styreleder Bjørn Tore Egeberg - økonomiansvarlig
  Les mer »
 6. Årets sommerfest og stipender

  Årets sommerfest og stipender
  Fra venstre til høyre: Marjam Idriss, Tom Henning Bratlie, Mikkel Øgrim Haugen, Nora Fjelddalen Markedsavdelingen, Stipender 2019 på sommerfesten Årets sommerfest ble avholdt på Kunstnernes
  Les mer »
 7. Sommerfest

  Årets sommerfest vil bli avholdt på Kunstners Hus i Oslo 14. juni. Som vanlig vil Klassekampens Venner dele ut stipender til journalister, skribenter, grafiske- og adminstrative…
  Les mer »
 8. Årets stipender fra Klassekampens venner

  Årets stipender fra Klassekampens venner: Redaksjonen Politikkavdelingen – Faglig inspirasjonstur. For å videreutvikle politikksidene og arbeidet med politisk journalistikk i avisa ønsker politikkjournalistene og nyhetssjefene…
  Les mer »
 9. Hilsen fra Bjørgulv

  Takk! Jeg vil gjerne benytte anledningen til å takke alle dere i Klassekampens venner for samarbeidet i de årene jeg har stått til rors som…
  Les mer »
 10. Hilsen fra Mari Skurdal

  Kjære Klassekampens venner, jeg er så stolt over å ta over som ansvarlig redaktør i Klassekampen, og vil benytte anledningen til å sende en særlig…
  Les mer »
Posts loader