Om oss

Om Klassekampens venner

Klassekampens venner (KKV) har som hovedoppgave å styrke avisa Klassekampenøkonomisk. Det gjør vi vesentlig ved at medlemmene betaler inn sine månedlige bidrag. Pengene som kommer inn, benyttes til avisas beste. Hvordan dette gjøres, vedtas av KKVs styre i samråd med avisas ledelse.


Det er avisas redaktør som styrer innholdet i avisa. KKV kan naturligvis ikke blande seg inn i redaksjonelle spørsmål, og alle vår støtte er derfor vilkårsløs.

Et lite unntak kan stipendene våre sies å være. Vi deler hvert år ut stipender til ansatte i avisa, både til journalister/fotografer og til grafisk og administrativt personell. I de seinere år har vi også hatt stipend til faste skribenter av typen bokanmeldere.

Som en av de store aksjeeierne i Klassekampen AS har KKV rett til å oppnevne ett medlem av avisas styre. Dette gjøres av årsmøtet.

KKV arrangerer også den årlige julemessa i Oslo. Her kommer det inn mer enn 500.000 kroner på salg av kunst, bøker, musikk og film, heimlaga tekstilvarer, syltetøy og mye annet.

Medlemmene i Klassekampens venner

  • betaler månedlige støttebidrag til avisa
  • kan delta på årsmøtet
  • kan bli valgt inn i styret
  • kan verve venner og bekjente til medlemmer
  • kan være med å arrangere julemessa


Styret i Klassekampens venner

  • driver foreninga mellom årsmøtene
  • deler ut stipendene
  • arrangerer vervekampanjer for å få tak i nye medlemmer og beholde de gamle.


Julemessegruppa

er en gruppe aktivister, som har ansvar for praktisk gjennomføring av den årlige julemessa.