I 2022 kom det inn 18 søknader om stipend, Klassekampens Venner har gitt støtte til

9 av søknadene. Stipendene ble offentliggjort på sommerfesten til Klassekampen.

 

Ansatte i redaksjonen

* Forfatterne Heinrich og Thomas Mann sto på hver sin side i første verdenskrig.

Mens Thomas støttet den tyske keiserens angrep på Belgia høsten 1914, var Heinrich

fanebærer for den tyske pasifismen. Hvordan kunne to brødre trekke så ulike slutninger

i en så spesiell tid? Bendik Wold får kr. 19.500 i stipend for å skrive om forfatterne

Heinrich  og Thomas Mann og deres store uenigheter under arbeidstittelen

«Mann mot mann – to brødre i krig»

* Da tyskerne ble presset sørover på slutten av andre verdenskrig, etterlot de seg

Nord Norge i aske. 60.000 mennesker mistet hjemmene sine og ble flyktninger.

På Sørøya utenfor Hammerfest bor Sofie Pedersen som var 2 år gammel da dette

skjedde. Her kan man fortsatt se rester etter alt det som ble ødelagt.

Fotograf Annikken Mohr får kr. 37.500 i stipend for å lage en fotoreportasje over

Norges egen flyktning-historie

 

Ansatte i administrasjonen

* Klassekampen har i mange år hatt et samarbeid med Le Monde Diplomatique.

Salgsavdelingen får kr. 40.000 i stipend for å reise til Paris for å se hvordan avisa

blir til og hvordan den selges og distribueres i Frankrike. Mens Klassekampen

primært selger abonnement pr. telefon, så er det spennende å se hvordan det

brukes andre salgsmetoder i andre land. Her kan selgerne gjøre nye erfaringer

og få inspirasjon til deres videre arbeid.

* Datautstyr og ikke minst datasikkerhet er helt avgjørende for at avisa kan komme

ut hver dag. Og dette ble enda viktigere under pandemien, da de fleste ansatte i

avisa plutselig skulle jobbe hjemmefra. Firmaet Dell er Klassekampens

hovedleverandør av IT-utstyr. De har sin Europeiske fabrikk i Nederland, hvor de

har satt sammen alt av Klassekampens datautstyr. IT avdelingen ønsker å besøke

fabrikken for å kunne lære mer om automatisering av sikkerhets- og

klargjøringsoppgaver, noe som vil være veldig arbeidsbesparende.

 IT avdelingen får kr. 28.700 i stipend til studietur til Nederland

Klassekampens kritikere.

* I England, som i Norge preges landbrukspolitikken av byråkratiske EU-direktiv og

krav om moderne effektivt landbruk som gir naturtap og grunnlag for klimaendringer.

Å ta frem kunnskap og verdier fra det tradisjonelle landbruket er noe av det

sauebonden og forfatter James Rebanks skriver om i sine bøker. Eivind Myklebust,

kritiker i bokmagasinet, får kr. 25.000 i stipend for å skrive en reportasje om

Lake District og intervjue James Rebanks

 * Situasjonen i Palestina har blitt verre som følge av pandemien og på grunn av økt

fattigdom i Midtøsten. Det er lite formidling av kulturlivet i okkuperte og kriserammede

områder, om hvordan musikk spiller en viktig rolle for overlevelse, og hva slags

musikksjangre som har utviklet seg i Palestina. Ida Madsen Hestmann, musikkanmelder,

får kr. 35.000 i stipend til prosjektet «Musikk mot alle odds» og vil se nærmere på musikken

i Palestina i lys av okkupasjonen

* Et av verdens mest særegne og eldste orkestre, Gewandhausorkester, arrangerer

"Das Mahler-festival 2023 i Leipzig" der samtlige orkesterverk av Gustav Mahler skal

spilles. For å gjennomføre dette har de invitert flere av verdens beste orkestre og utøvere.

Magnus Andersson, musikkritiker for klassisk musikk, ønsker å skrive en større artikkel

om festivalen og om Mahler generelt. Han får kr. 39.640 i stipend for å besøke festivalen.

* Pedal Steel Gitaren er den magiske ingrediensen i et stort spekter musikk, fra country

og americana til proggrock, gospel og jazz. Den forbindes mest med country musikk,

men er brukt av mange flere musikere innen forskjellige musikksjangere.

Tom Skjeklesæther, musikkanmelder, får kr. 35.000 i stipend for å reise til USA for å

intervjue noe av verdens ledende pedal steel gitarister.

 

Klassekampen Akademiet

* Hong Kong var sentrum for en stor demokratibevegelse for 2 år siden. De arrangerte

store demonstrasjoner mot et kontroversielt lovforslag som skulle tillate utlevering av

straffedømte til fastlands-Kina fra Hong Kong. Målet var å beholde demokratiet i

Hong Kong. Nye lover har kneblet bevegelsen og mange aktivister er fengslet eller har

flyktet. Astrid Utne studerte i Hong Kong i 2019 og får stipend på kr. 24.700 for å reise

tilbake  for å undersøke hvordan det går med de som slåss for demokrati og hva de

nye lovene betyr for folk flest.