Redaksjonen

Håvard Yttredal og Christopher Olssøn - Kurs i Open Source Intelligence (OSINT) kr 76 800

Carline Tromp – Reise til Nederland for å skrive om bondeborgerbevegelsen kr 20 000

Aleksander Åsnes – Skildring av Nord-Norge kr 24 000 

Administrasjonen

Kundesenteret – Besøk til avisa Informasjon i Danmark kr 47 200 (8 personer) 

Hanna Mari Hauan – kurs kr 3190 

Kritikere

Ida Madsen Hestman – Utforske og skrive om forbindelsen mellom musikk og psykisk helse kr 35 000