I 2021 ble det delt ut 7 stipender

Ansatte i redaksjonen

* Amal Wahab får et stipend på kr. 20.000 for å ta et intensivt fransk kurs.

Dette for å kunne kommunisere bedre i intervjuer med fransktalende eksperter i Afrika.

* Ole Øyvind Holth får innvilget kr. 40 000 i stipend for å kunne finansiere et lengre

opphold Midtøsten med mål om å lære arabisk. En reise som også vil kunne resultere

i en rekke artikler og reportasjer for Klassekampens utenriksredaksjon. 

* Aleksander Åsnes Vil gjerne følge i fotspora til Ernesto Che Guevara på hans reise fra

Buenos Aires i Argentina til Caracas i Venezuela. Han får kr. 40.000 til dette. Che reiste på

en seks måneder lang motorsykkeltur i 1952, og den forandret livet hans for alltid.

Fattigdommen og de store  skillene  han så bidro sterkt ttil å radikalisere han. 

* Featureredaksjonen får kr. 30.000 til et skrivekurs Bergen

 

Ansatte i aministrasjonen

* Annonseavdelingen har lenge hatt en bred gruppe reiseselskaper innen reiseliv som

faste kunder. Etter koronaen har de lyst til å gjenopprette forholdet med denne kundegruppen

når mulighetene for å reise åpner seg opp igjen. Annonseavdelingen får kr. 40.000 til å ha en

workshop for å legge en strategi rundt dette. De ønsker å reise til København for å besøke

reisebyrået Albatros, kartlegge deres markedsføringsbehov i tiden etter pandemien, som vil

speile behovene generelt i bransje

* Regnskapsavdelingen får kr. 35.000 for å reise på fagdager i Trondhjem for å øke sin faglige

kompetanse, styrke samarbeidet og øke motivasjonen på avdelinga. Dette er en avdeling

som har høyt arbeidstrykk og mange frister gjennom hele året, som jobbar i det stille uten

å få særlig berømmelse. Etter over et år med hjemmekontor trenger regnskapsavdelinga

noe som kan inspirere og stimulere positivt.

KK Akademiet

* Ingrid Elida Karo Johansen får kr. 25.000 for å reise til Israel for å møte militærnektere.

Hvem er de unge militærnekterne i Israel i dag? Hva motiverer dem? Hva er deres tanker?

Deres håp? Sorger? Hvordan har de opplevd fengsel?