SOMMEREN 2020 BLE DET DELT UT FØLGENDE STIPENDER

Ansatte i redaksjonen

· Magnus Lysberg kr. 25.000

Magnus Lysberg får stipend til IT opplæring for å lære grunnleggende programmering. Dette for å kunne styrke researcharbeidet og kunne visualisere sammenhenger i artikler.

 

· Pål Velo kr. 25 000

Pål Velo får stipend for å gjennomføre en studie- og reportasjetur til Iran

 

Administrasjonen

· Kundeservice kr. 25 000

Fem ansatte i kundeservice får stipend for å besøke Nord Norsk distribusjon i Bodø. Målet er å få bedre kunnskap om hvordan distribusjonen vil fungere fremover, samt styrkene båndene til distributøren.

· Mikkel Øgrim Haugen kr. 10.000

Mikkel Øgrim får stipend for å besøke den danske avisa Dagbladet Information for å lære mer om deres arrangementsarbeid.

 

Klassekampen-Akademiet

· Tomine Sandal kr. 15.000

Tomine Sandal får stipend for å gjennomføre en reise til København, for å intervjue en eller flere unge danske forfattere som skriver politisk litteratur.

· Lara Rashid får kr. 25.000

Lara Rashid får stipend for å skrive en reisereportasje hvor hun vil gå tilbake til sine foreldres hjemland Kurdistan og stille spørsmål ved hvorfor fortiden deres påvirker hennes nåtid. Hun vil da spesielt fokusere på nasjonens traume og deres personlige traume.

Denne reisereportasjen vil også være en liten del av et større bokprosjekt hun jobber som vi gleder oss til å lese når den kommer ut.

 

· Peder Ressem Østring kr. 25.000

Peder Ressem Østring får stipend for å dra til Caracas for å intervjue tilbakevendte flykninger fra Venezuela, som kommer hjem til et land i verre forfatning enn det de forlot. Hva er deres håp og bekymringer, nå når de ikke har noe annet sted å dra? Er det noen som ser for seg en fremtid i Venezuela?

 

· Mikkel Øgrim Haugen – besøk i danske avisa Dagbladet informasjon

o Fikk stipend i fjor til reise Litauen, men reisen er ikke gjennomført

o Vi godkjenner årets søknad, kr 10 000, gitt at fjorårets stipend utgår

 

· Kundeservice (5 personer) – besøk Nord Norsk distribusjon i Bodø – søknaden godkjennes, de får kr 25 000