Styret i Klassekampens Venner:

Marga van Der Wal - styreleder

Bjørn Tore Egeberg - økonomiansvarlig

Styremedlemmer:

Hilde Firman Fjellså

Håvard Kanikkeberg Grimsmo

Kjersti Haukaas

Sveinung Mjelde

Tore Linné Eriksen