Ny vervekampanje
Jakter nye venner

 

Klassekampen er ikke helt som andre aviser. Et tegn på det er at avisa  har en egen venne­forening med engasjerte lesere som støtter opp om avisa økonomisk. Venneforeningen, Klassekampens venner, utgjør rundt 10 prosent av abonnentene til avisa – om lag  3500 medlemmer. 
Nå setter foreningen i gang en ny kampanje for å få enda flere medlemmer. 
Nestleder i Klassekampens venner, Kjerstin Aukrust, gleder seg til en ny runde med kampanje.
 
– Fra oktober 2018 til januar 2019 kjører Klassekampens venner kampanje for å få flere medlemmer. I perioden vil venneforeningen ringe våre mest trofaste abonnenter for å invitere dem med inn i foreningen, sier hun.  
– Det blir i tillegg en del stoff i avisa om hvordan kampanjen går og hvordan midlene fra Klassekampens venner bidrar til å heve det redaksjonelle produktet, sier Aukrust.
Usikker medieframtid
– Med mange medlemmer sikrer vi at Klassekampen kan stå på egne ben i en usikker medieframtid. Den umiddelbare faren er om dagens regjering får igjennom endringen i postloven.  Dersom den går igjennom, kan det bety at 10 prosent av Klassekampens abonnenter ikke lenger får avisa. Da trenger man et sikkerhetsnett for avisa, og det sikkerhetsnettet er venneforeningen, sier Aukrust.
 
Hun peker også på andre farer, som kutt i pressestøtten og nedgang i annonsemarkedet. I tillegg viser hun til verdien av dyptgående journalistikk.
– Slik den politiske situasjonen er nå, kan ting endre seg raskt, og det er ingen garanti for at pressestøtten består. Autonomien avisa får gjennom venneforeningen, bidrar også til at man står litt friere i møte med en klikkbasert avisøkonomi.
Sist gang venneforeningen hadde kampanje, bidro det til å åpne distrikts­kontorer på Vestlandet og Nord-Norge. I tillegg deles det hvert år ut skrivestipender til journalister.  
Alle burde bli med
– I venneforeningen går vi etter det kjente ordtaket «gi etter evne». Det betyr at alle som føler de ville savne avisa dersom den forsvant, også har råd til å bli medlem. Det er også veldig enkelt å bli medlem på internett via lenken kk-venner.no eller vente på at vi ringer deg en gang til høsten, sier Kjerstin Aukrust.
For 15 år siden ble hun selv med i Klassekampens venner etter å ha sett en annonse i avisa.
– Jeg så daværende leder i Sosialistisk Ungdom,  Ingrid Fiskaa, si noe sånt som at «Å være med i Klassekampens venner koster bare en halvliter i måneden – det har du råd til!». Som student følte jeg meg nærmest forpliktet til å gi opp halv­literen en gang i måneden for å støtte opp om Klassekampen. 
– Siden har jeg økt det månedlige beløpet flere ganger, og oppfordrer alle som har fått litt bedre økonomi siden de meldte seg inn for første gang, om å gjøre det samme. Man kan øke beløpet selv i banken (avtalegiro) eller ved å sende en mail til kk-venner@klassekampen.no.