Takk! Jeg vil gjerne benytte anledningen til å takke alle dere i Klassekampens venner for samarbeidet i de årene jeg har stått til rors som ansvarlig redaktør. Nå er det Mari Skurdal som har overtatt rorpinnen, og jeg er ganske overbevist om at hun har alle egenskaper som skal til for å drive dette særegne avisprosjektet videre. Jeg har hatt et spesielt hjerte for alle dere som har vært støttespillere for avisa. Klassekampens venner betyr så ekstremt mye for oss. I alle år har jeg kjent at vi har hatt dere i ryggen. Det har vært viktig økonomisk og har gitt trygghet, men viser også at vi ikke er en avis som alle andre. Knapt noen avis i Norge har like engasjerte lesere og støttespillere som Klassekampen. Tusen takk for samarbeidet. Nå går jeg over i en annen jobb i avisa og vil fortsatt gjøre det jeg kan for å bidra til dette fantastiske avisprosjektet. Takk for laget så langt! Bjørgulv Braanen