Bli medlem

BLI EN AV VÅRE KK-VENNER!

Klassekampens venner (KKV) har som hovedoppgave å styrke avisa Klassekampen økonomisk. Det gjør vi vesentlig ved at medlemmene betaler inn sine månedlige bidrag. Pengene som kommer inn, benyttes til avisas beste. Hvordan dette gjøres, vedtas av KKVs styre i samråd med avisas ledelse.