mandag, 19 august 2013 12:53

Årsmøte

Klassekampens venner arrangerer årsmøte:

Onsdag 30. oktober, kl. 18.00

Sted: Klassekampen, Grønland 4, Oslo

 

SAKSLISTE:

1. Konstituering

2. Beretning

3. Regnskap

4. Plan for neste periode

5. Innkomne forslag - forslagsfrist 16. oktober

6. Valg

 

Stemmerett på årsmøtet har alle faste givere til Klassekampens Venner.

Før møtet vil desksjef Katrine Ree Holmøy holde en innledning om avisas digitale framtid!

 

Vel møtt!

 

Styret