fredag, 23 september 2016 14:13

Ny vervekampanje

Støtten fra Klassekampens venner er avgjørende for avisa, mener Klassekampens redaktør Bjørgulv Braanen.

Som medlem i Klassekampens venner bidrar du til at avisa kan overleve både regjeringsskifter og mediekriser, sier Kjerstin Aukrust.

Hun er nestleder i Klassekampens venner, som nå sparker i gang en kampanje for å få flere lesere til å melde seg som medlemmer.

Aukrust mener alle som føler de ville savnet avisa dersom den forsvant fra avisfloraen, bør melde seg inn.

Aukrust får støtte fra styrekollega Helga Feiring. Hun har vært medlem i Klassekampens venner i snart ti år.

– Klassekampen dekker saker på andre måter enn andre medier som er mer opptatt av klikk på internett enn av innhold. Avisa har sterke innenriks- og utenriksredaksjoner samtidig som den har mye godt litteratur- og kunststoff. Kulturstoffet er nok det som ligger mitt hjerte aller nærmest, sier Feiring.

– Akkurat nå er jeg student med knapp økonomi, likevel har jeg råd til å være med, legger hun til.

Usikker medieframtid
Hilde Firman Fjellså er det ferskeste medlemmet i styret til Klassekampens venner og var i år sommervikarer i innenriksredaksjonen i avisa.
– Klassekampen har en spennende historie som forteller om dugnadsånd og pågangsmot. At noen tenkte at jeg kunne passe inn i den tradisjonen, var stor stas for meg, sier Fjellså.

Lørdagsdistribusjonen av aviser er under press, og mange aviser kvitter seg med sine lokalkontor. Dette er bare noen av de mange utfordringene dagens mediebransje står overfor. Klassekampens sjefredaktør Bjørgulv Braanen er bekymret for den breie, nasjonale samtalen.

– Den norske offentlig­heten er i ferd med å fragmentere. Vi ser det som vår oppgave å bidra til at den holdes sammen over hele landet, sier han.

Alle ressurser på redaksjonen
Klassekampen går motstrøms og vurderer å opprette lokalkontorer på Vestlandet og i Nord-Norge. Det vil i så fall avhenge av støtte fra avisas lesere. Klassekampens venner er medeier i Klassekampen og er derfor en viktig kanal for alle som ønsker å bidra til avisas levedyktighet.

– Vi velger å bruke alle tilgjengelige ressurser på redaksjonell kvalitet, og vi satser på at leserne gjenkjenner det og at dette skal bære oss gjennom dagens mediekrise, sier Braanen.

Hilde Firman Fjellså tror Klassekampen vil fortsette å spille en viktig rolle i framtidas Medie-Norge.

– Jeg tror Klassekampen har valgt en god strategi, fordi jeg ser at andre aviser tar lærdom av oss. Det koster nemlig penger å lage journalistikk. Men det stiller selvsagt krav til kvaliteten på det som produseres: Dersom avisa skal få lov til å bruke tjue minutter av folk sin hverdag, må innholdet være verdt minuttene. Det mener jeg Klassekampen er, sier hun.

Gleder seg til julemesse
Hvert år arrangerer Klassekampens venner julemesse der alle kan stikke innom og kjøpe spennende bøker, kunst og mye mer.

– Julemessa er en årlig Klassekampen-tradisjon, sier Kjerstin Aukrust, som oppfordrer folk som vil bidra til å ta kontakt.

For Helga Feiring har julemessa alltid vært en viktig tradisjon.

– I min oppvekst dro vi alltid på julemessa. Det var en av årets viktigste dager, sier hun.

Julemessa står som eksempel på dugnadsånden som det særegne avisprosjektet Klassekampen er tuftet på. Det samme gjelder Klassekampens venner, mener Kjerstin Aukrust.

– Jeg ble abonnent på Klassekampen omtrent samtidig som jeg ble samfunnsengasjert og politisk aktiv for 15 år siden. Jeg følte at Klassekampen var min avis. Slik tror jeg det er for mange lesere, og et medlemskap i Klassekampens venner er en veldig konkret måte å engasjere seg på, avslutter hun.
nykampanje

Av Maria Dyrhol Sandvik (tekst) og Tom Henning Bratlie (foto)