onsdag, 06 april 2016 00:00

Stipender 2015

Følgende stipend blei delt ut på Klassekampens sommerfest.

Til Klassekampen-Akademiet:

Anna Serafima Svendsen Kvam. 10.000 kroner til reise til Paris for å skrive korrespondentbrev fra  klimaforhandlingene i desmber 2015.

Hilde Firman Fjellså.  10.000 kroner kroner til reise til København for å skrive om kommunal terrorforebygging.

 

Til ansatte i redaksjonen:

Emilie Ekeberg.20.000 kroner til oppstart av et gravesamarbeid mellom venstresideaviser i Skandinavia/Norden.

Tom Egil Hverven. 20.000 kroner til seminarer  og utstillinger i forbindelse med reformasjonsjubileet i Tyskland. Han vil publisere kommentarer om reformasjonens virkninger i bildende kunst og litteratur.

Erik Grasaas-Stavenes. 11.000 kroner for å undersøke  lobbyvirksomheten i EU og formidle dette til Klassekampens lesere.

Kritikerne
Lina Ulekleiv. 20.000 kroner til reise til Bucurestibiennalen sommeren 2016 og skrive anmeldelser og essay om turen.

Administrasjonen
Annonseavdelingen. 20.000 kroner til å besøke avisen The Times og lære av dem.