onsdag, 06 april 2016 00:00

Styret 2016

Styret i Klassekampens venner for 2016 består av:

Sveinug Mjelde (leder)

Kjerstin Aukrust (nestleder)

Bjørn Tore Egeberg (økonomiansvarlig)

Helga Feiring (styremedlem)

Håvard Grimsmo (styremedlem)

Hilde Firman Fjellså (styremedlem)

Christian Samuelsen (styremedlem)